GENPARENT Nederland

Na deelname

Nadat we u en uw partner gesproken hebben tijdens de zwangerschap, willen we jullie graag nogmaals spreken wanneer jullie kind tussen de 1 en 2 jaar oud is. Dit gesprek zal gaan over hoe jullie familie zich heeft aangepast sinds de komst van de baby. Voor dit gesprek zullen we u in de loop van die periode contact met u opnemen. Deelname aan dit tweede gesprek is uiteraard geen verplichting en het staat u vrij om dit te weigeren, ook wanneer u wel heeft deelgenomen aan het eerste interview. 

Heeft u na deelname aan het onderzoek nog vragen of bedenkingen? We beantwoorden deze graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Dr. Eva Jaspers. Indien u zich liever wendt tot iemand buiten het onderzoeksteam, kunt u terecht bij Prof. Dr. Vincent Buskens van de Universiteit Utrecht. Indien deze niet in staat is uw vraag naar behoren te beantwoorden, wordt u doorverwezen naar de klachtencommisaris van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.