GENPARENT Nederland

Waarom en hoe deelnemen


Waarom deelnemen?

Door deel te nemen aan het GENPARENT draagt u bij aan wat wij weten over ouderschap bij LHBT’ers. Door uw medewerking krijgen we meer inzicht in wat het precies inhoudt om ouder te worden binnen een vrouw-vrouw of man-man relatie en welke dingen juist wel of niet goed geregeld zijn. Bovendien leren we hoe zorg- en arbeidstaken worden verdeeld. Dit onderzoek kan zo bijdragen tot overheidsbeleid met betrekking tot roze ouders.

Wie kan er deelnemen?

Voor de eerste fase van het onderzoek zijn we op zoek naar vrouwenkoppels die in verwachting zijn van hun eerste kind en die geen kinderen hebben uit eerdere relaties. Beide partners moeten bereid zijn om deel te nemen aan het onderzoek. In deze fase zijn we alleen op zoek naar koppels die met zijn tweeën het kind willen opvoeden, niet in een meerouderschapsregeling. Vrouwen die zich identificeren als transgender, bi- of panseksueel, queer, intersekse, … zijn welkom. Interviews kunnen worden afgenomen in het Nederlands of Engels.

Wat houdt deelnemen in?

Voor het onderzoek willen we graag beide partners interviewen.
Het eerste gesprek vindt plaats wanneer een van jullie zwanger is. Het gesprek zal gaan over jullie verwachtinen omtrent moeder worden en over de verdeling van jullie betaald werk en huishoudelijke taken. Het interview zelf duurt ongeveer 60 minuten en vindt plaats bij u thuis of op een locatie naar keuze.
Na de geboorte van de baby, willen we jullie graag opnieuw over deze onderwerpen spreken. Dit gesprek vindt plaats wanneer jullie kind tussen de 1 en 2 jaar oud is

En hoe zit het met uw privacy?

Binnen het GENPARENT project is uw privacy een van onze prioriteiten. De gesprekken met de onderzoekers worden opgenomen op een beveiligde recorder. Na afloop van het interview wordt het gesprek uitgeschreven. In dit transcriptie proces worden alle identificerende kenmerken vervangen door pseudoniemen. Nadat de gegevens verwerkt zijn, wordt de oorspronkelijke bandopname ook verwijderd. Alle gegevens en informatie worden opgeslagen op een veilige locatie en worden niet met mensen buiten het onderzoeksteam gedeeld.